Mark

Animasyon ve Hikayeleştirme Atölyesi @ Mimar Sinan Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi, IstanbulArı Aşkına çocuk hikayeleri serisine MSGSF, Grafik Tasarım 3. sınıf öğrencileri Animasyon Hikayeleştirme dersinin 2020 bahar döneminde eğitmen Başak Ürkmez in daveti ile başladık.
2020 Şubat ayında gerçekleşen ilk yüz yüze dersten sonra gelişen pandemi durumu bizi içerik hakkında bilgilendirme , hikayeleştirme ve tasarım sürecinin tümünü dijital ortamda tamamlamak durumunda bıraktı. 20 öğrencinin katılımı ile Türkçe ve İngilizce olarak hazırlanan bu çocuk kitapları serisi basıma hazır.    Index