Index
 

Arı Oteli Atölyesi @ Gümüşlük Festival Merkezi, Bodrum, Muğla15-16 Eylül 2021 tarihlerinde Peksimet köyü gençleri ile biyoçeşitliliği ve insanın tüketim çağında yeryüzüne olan etkisini, iklim değişikliğini, bölge yangınlarını , doğal kaynakların tükenişini anlatılar, oyunlar ve  yarışmalar ile canlandırdık. Akşam köyde kurduğumuz sinema perdesinde ‘arı filmi’ atölyenin bilgilerini pekiştirdi.
Arılar ve diğer polinatörler gibi sistemdeki tüm canlıların birbirine bağımlı dengelerini koruyabilmek için önce kendi günlük alışkanlıklarımızdan başlamaya karar verdik. “Yeşil Tercihler”i onların bu yolda attığı ve çevrelerine aktaracakları ilk adımları oluşturacak. Bu adımların iklim politikalarını etkileyecek  değişim adımlarına dönüşmesi dileğiyle.


Vizyonumuz
Ekolojik dengelerin sürdürülebilirliği için gençler arasında farkındalık oluşmasına ve
doğaya duyarlı bir nesilin yetişmesine sanat yolu ile katkı sağlamaktır.

Amaçlarımız
Katılımcıları arı-doğa-insan ilişkisi ile ilgili bilgilendirmek;
Katılımcıların edindikleri bilgiyi özgün ifade dillerini kullanarak şekillendirmesine
ve birlikte bir yapıt ortaya çıkarmalarına imkan sağlamak; 
sergiler aracılığı ile bu yapıtların daha büyük kitlelerle paylaşımını sağlamaktır.