Index
 


Arılardan Öğrenelim @ Amsterdam, Hollanda


Arılardan Öğrenelim Konferansı yan etkinliği olan Amsterdam, Westergas Fabriek salonundaki Sergi 7-17 Eylül 2018 tarihlerinde toplumumuz ve gizemli polinatörler arasındaki ilişkiyi düşleyen 8 ülkeden 20 sanatçının katılımı ile gerçekleşti.  Arı Aşkına! katılımcı sanat atölyelerinin el baskısı iki kitabı ile katıldı.


Vizyonumuz
Ekolojik dengelerin sürdürülebilirliği için gençler arasında farkındalık oluşmasına ve
doğaya duyarlı bir nesilin yetişmesine sanat yolu ile katkı sağlamaktır.

Amaçlarımız
Katılımcıları arı-doğa-insan ilişkisi ile ilgili bilgilendirmek;
Katılımcıların edindikleri bilgiyi özgün ifade dillerini kullanarak şekillendirmesine
ve birlikte bir yapıt ortaya çıkarmalarına imkan sağlamak; 
sergiler aracılığı ile bu yapıtların daha büyük kitlelerle paylaşımını sağlamaktır.