Index
 

Geleceği Kurtar Çalıştayı @ Sinopale Uluslararası Sinop Sanat Bienali, Gerze, Sinop


Çalıştay 2-3 Eylül 2019 tarihlerinde Gelecek için Cumalar temsilcisi Deniz Çevikus ve Yokoluş İsyanı temsilcisi Eymen Aktel'in katılımıyla gerekleşti. Sunumlar ve söyleşiler, biyoçeşitlilik ,  su ve enerji kaynaklarının kullanımı, plastik kullanımı ve iklim krizi ile ilgili uygulamalar, yerel ve küresel olarak günümüz toplumuna yönelik tehditler hakkında katılımcıları aydınlattı. Sürdürülebilir bir organik bahçe, Deydaa Ekoloji Kampı, katılan çocuklar ve genç yetişkinlere değişim için atabileceğimiz adımlar konusunda beyin fırtınası yapmak ve birbirlerine ilham vermek için bir alan sundu.

İkinci gün katılımcılar, kendi gelecekleriyle ilgili seslerini ifade eden kartonlar (veya tekstil) üzerine afişler ürettiler ve posterlerini Sinop şehrinin kamusal alanlarında paylaştılar.


Vizyonumuz
Ekolojik dengelerin sürdürülebilirliği için gençler arasında farkındalık oluşmasına ve
doğaya duyarlı bir nesilin yetişmesine sanat yolu ile katkı sağlamaktır.

Amaçlarımız
Katılımcıları arı-doğa-insan ilişkisi ile ilgili bilgilendirmek;
Katılımcıların edindikleri bilgiyi özgün ifade dillerini kullanarak şekillendirmesine
ve birlikte bir yapıt ortaya çıkarmalarına imkan sağlamak; 
sergiler aracılığı ile bu yapıtların daha büyük kitlelerle paylaşımını sağlamaktır.