Mark

Geleceği Kurtar Çalıştayı @ Sinopale Uluslararası Sinop Sanat Bienali, Gerze, Sinop


Çalıştay 2-3 Eylül 2019 tarihlerinde Gelecek için Cumalar temsilcisi Deniz Çevikus ve Yokoluş İsyanı temsilcisi Eymen Aktel'in katılımıyla gerekleşti. Sunumlar ve söyleşiler, biyoçeşitlilik ,  su ve enerji kaynaklarının kullanımı, plastik kullanımı ve iklim krizi ile ilgili uygulamalar, yerel ve küresel olarak günümüz toplumuna yönelik tehditler hakkında katılımcıları aydınlattı. Sürdürülebilir bir organik bahçe, Deydaa Ekoloji Kampı, katılan çocuklar ve genç yetişkinlere değişim için atabileceğimiz adımlar konusunda beyin fırtınası yapmak ve birbirlerine ilham vermek için bir alan sundu.

İkinci gün katılımcılar, kendi gelecekleriyle ilgili seslerini ifade eden kartonlar (veya tekstil) üzerine afişler ürettiler ve posterlerini Sinop şehrinin kamusal alanlarında paylaştılar.


    Index