Index
 

3. Uluslararası Mersin Bilim Festivali @ Mersin


Festival, kitlelerin bilimsel veriye ulaşımını katılımını, doğa-bilim ve teknoloji gibi konularda farkındalık yaratmayı; eğlenceli ve kolay anlaşılır bir şekilde erişilebilir olmasını sağlar.
Arı Aşkına! ekibi festivale yerel flora, bölgedeki endemiklerin önemi ve arıların doğal habitatın beslenmesindeki etkileri üzerine konuşmalar ile katıldı. Katılımcılar daha sonra sanatçı Ayşegül Çelik ile birlikte bölgede üretilen pamuk tekstili üzerine doğal ev yapımı boyalar kullanarak oyulmuş ahşap baskılar ile desenler bastılar.
Çalıştay 28-30 Eylül 2018 tarihlerinde biyoçeşitlilik ve arı üzerine bilgileri yaklaşık 400 çocuk ve genç ile paylaştı.

 
Vizyonumuz
Ekolojik dengelerin sürdürülebilirliği için gençler arasında farkındalık oluşmasına ve
doğaya duyarlı bir nesilin yetişmesine sanat yolu ile katkı sağlamaktır.

Amaçlarımız
Katılımcıları arı-doğa-insan ilişkisi ile ilgili bilgilendirmek;
Katılımcıların edindikleri bilgiyi özgün ifade dillerini kullanarak şekillendirmesine
ve birlikte bir yapıt ortaya çıkarmalarına imkan sağlamak; 
sergiler aracılığı ile bu yapıtların daha büyük kitlelerle paylaşımını sağlamaktır.