Mark

Poster Atölyesi @ Nesin Sanat Köyü, Şirince, İzmir

20-25 Eylül 2021 tarihlerinde Nesin Sanat Köyü’nde Arı ve doğanın sürekliliğini sağlayan sistemler ile insanın ilişkisi üzerine düşünen; bu alandaki bilgi paylaşımlarını sanatsal üretime dönüştürerek gençlere hem ekoloji hem sanat alanında duyarlılığını arttırmayı amaçlayan bir atölye düzenledik.  İnsanın arıya ve doğaya etkisi üzerine anlatılarımız farklı disiplinlerden gelen katılımcılarımızın bakışları ve paylaşımları ile zenginleşti, verimli tartışmalar açtı.  Geniş bir perspektiften arı-doğa-insan ilişkisine bakmak  ve bu kısacık zamanda birlikte üretmek duyarlılığımızı derinleştirmek ve yoğun kolektif üretim süreçlerini deneyimlemek için bir imkan sundu.   Atölyemiz, Işın Önol’un küratörlüğünde 6 Programdan oluşan ‘Sosyal Değişim için Disiplinlerarası Kolektif Çalışmalar’ ın bir projesi olarak gerçekleşti.     Index