Index
 
Atölyelerimiz

Araştırma sürecine 2014 yılında başlanan Arı Aşkına! atölyeleri, 2017 - 2019 yıllarında Türkiye'nin çeşitli illerinde 2000’den fazla çocuk ve gence ulaşmıştır.

Arı Aşkına! atölyeleri iki aşamadan oluşur. İlk aşamada katılımcılara arıların doğadaki yaşamı ve insan hayatına etkisinin yanısıra, bireylerin hem kendi, hem de arıların yaşam alanlarını nasıl koruyabilecekleri üzerine bilgiler verilir. Gençler sanatçı, arıcı, botanikçi, tasarımcı gibi farklı disiplinlerden uzman bireylerle buluşma ve onlardan öğrenme fırsatı bulur; arılık ziyaretlerinde arıları doğada izleyebilirler.

İkinci aşamada ise katılımcılara edindikleri bilgileri somut bir objeye ya da bir performansa dönüştürebilmeleri için bir sanat tekniği öğretilir. Arı Aşkına! atölyeleri hem katılımcıların becerilerine, hem de yöreye özgü malzeme ve zanaatlerin kullanılmasına özen göstererek her etkinlik için özel oluşturulur. Üretim sürecine yerel ustalar da dahil olur. Halka açık atölye alanları birçok kişiye izleyici olarak katılma olanağı verir. Böylelikle Arı Aşkına! sanat atölyeleri konuyla ilgili söyleşiler başlatmak için kuluçka alanları oluşturur.

albüm için tıklayınızVizyonumuz
Ekolojik dengelerin sürdürülebilirliği için gençler arasında farkındalık oluşmasına ve
doğaya duyarlı bir nesilin yetişmesine sanat yolu ile katkı sağlamaktır.

Amaçlarımız
Katılımcıları arı-doğa-insan ilişkisi ile ilgili bilgilendirmek;
Katılımcıların edindikleri bilgiyi özgün ifade dillerini kullanarak şekillendirmesine
ve birlikte bir yapıt ortaya çıkarmalarına imkan sağlamak; 
sergiler aracılığı ile bu yapıtların daha büyük kitlelerle paylaşımını sağlamaktır.