Mark


Arı Aşkına Oynayalım!

pdf

Arı Doğa İnsan

pdf
TEKNİK: Kitap, ofset baskı  (350 kopya)
ÜRETİM YILI: 2019

SANATÇILAR: Nil İlkbaşaran, Güngör Erdem, Prof. T. Melih Görgün ve 21 Mimar Sinan Üniversitesi, Güzel Sanatlar Fakültesi Grafik Tasarım Bölümü öğrencisi

Arı Doğa İnsan arının yaşam alanındaki değişimi bizim yaşam biçimimiz, alışkanlıklarımız ve artan tüketimimiz nasıl etkiliyor sorusunu araştıran kolektif bir çalışmadır. Bu çalışma arının ekosistemdeki yerini ve görevini temel alarak bir bilgi aktarımı yapmayı ve sanat dahil yaşamın her alanında doğaya duyarlılığı arttırmayı amaçlar.

Bu yaklaşımları sanatsal platformlarda birebir deneyimleyen katılımcılar, bir dünya vatandaşı olarak da kolektif düşünme, davranma ve çözümler üretmeye hazırlanırlar.  Arı Doğa İnsan kitabı yeni nesilin öncülüğünü yaptığı iklimsel politikaları değiştirme süreci konusunda düşünmeye bir giriş yapması açısından örnek bir katılımcı sanat çalışması niteliğindedir.  Karakovan

pdf
TEKNİK: Kitap, serigrafi baskı  (30 kopya)
ÜRETİM YILI: 2018

SANATÇILAR: Nil İlkbaşaran, Güngör Erdem, Alican Metin ve 16 Marmara Üniversitesi, Güzel Sanatlar Fakültesi Grafik Tasarım öğrencisi

Günümüzde tozlayıcılar ve bitkiler insanlığın tehditi altında yok olmakta ve yaşam kaynaklarımızın hızla azalmaktadır. Bu tehditi ortadan kaldırmak için üretim ve tüketim biçimlerimizi değiştirmemiz gerektiğini anlamalıyız. Her birimiz bu toplumsal dönüşüme aktif olarak nasıl katkıda bulunabiliriz?

“Karakovan” adlı kitap, Serigrafi Baskı Atölyesi çalışmasında bal arısının gizemli dünyasına yakından bakmaktadır. Öğrenciler bilgilendirici sunum ve sohbetleri, bir peteğin gözlerini örmek ve o gözleri nektarla doldurmak gibi emek isteyen bir işçilikle sayfalara döker. “Karakovan” sadece her öğrencinin konuyla ilgili görüşlerini ve tasarım imzasını sergilemekle kalmaz, aynı zamanda kitabın okuyucularına da önemli bir mesaj verir:  Öğrenciler aktif olarak çevre sorunlarıyla ilgilendiklerinde toplumun davranış kalıpları üzerine daha eleştirel bir bakış geliştirebilir, yaratıcı ve etkili bir ifade ile daha geniş kitlelere anlatabilirler. Arılar doğa için tozlarken, onlar da sanat yoluyla yaratıcı bir şekilde “bilgi tozlaması” yaparlar.

    Index