Mark

Sergiler ve Sunumlar:

Aktif olarak çevre sorunlarıyla ilgilenen katılımcı gençler, toplumsal davranış kalıpları üzerine daha eleştirel bir bakış geliştirebilir, atölye çalışmaları ile bu bilgiyi daha geniş kitlelere iletebilirler. Arılar doğa için polenlerken, onlar da sanat yoluyla bilgi polenlemesi yaparlar. Yayılan her polen sürdürülebilirlik için değerlidir.

Arı Aşkına!,  ekolojik dengelerin bu denli tehdit altında olduğu bir zamanda, gençlerin ilgisini sanat yoluyla insan ve doğa arasındaki hassas ilişkiye çeken katılımcı çalışmaların yaygınlaşmasını ve benzer çalışmalara örnek olmayı temenni eder.

albüm için tıklayınız

    Index