Index
 

Sergiler ve Sunumlar:

Aktif olarak çevre sorunlarıyla ilgilenen katılımcı gençler, toplumsal davranış kalıpları üzerine daha eleştirel bir bakış geliştirebilir, atölye çalışmaları ile bu bilgiyi daha geniş kitlelere iletebilirler. Arılar doğa için polenlerken, onlar da sanat yoluyla bilgi polenlemesi yaparlar. Yayılan her polen sürdürülebilirlik için değerlidir.

Arı Aşkına!,  ekolojik dengelerin bu denli tehdit altında olduğu bir zamanda, gençlerin ilgisini sanat yoluyla insan ve doğa arasındaki hassas ilişkiye çeken katılımcı çalışmaların yaygınlaşmasını ve benzer çalışmalara örnek olmayı temenni eder.

albüm için tıklayınız

Vizyonumuz
Ekolojik dengelerin sürdürülebilirliği için gençler arasında farkındalık oluşmasına ve
doğaya duyarlı bir nesilin yetişmesine sanat yolu ile katkı sağlamaktır.

Amaçlarımız
Katılımcıları arı-doğa-insan ilişkisi ile ilgili bilgilendirmek;
Katılımcıların edindikleri bilgiyi özgün ifade dillerini kullanarak şekillendirmesine
ve birlikte bir yapıt ortaya çıkarmalarına imkan sağlamak; 
sergiler aracılığı ile bu yapıtların daha büyük kitlelerle paylaşımını sağlamaktır.